ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τον HORACIO MACUACUA
POCKET DANCE RESIDENCY 2020
17 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 15 ΜΑΙΟΥ
___________________________________________________________
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Pocket Dance Residency 2020 (PDR) είναι ένα πρόγραμμα residency για Χορογράφους, που λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη, από τις 17 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2020.
Το Residency, εκτός από την υποστήριξη νέων χορογράφων στην δημιουργική διαδικασία, στοχεύει να προσκαλέσει καταξιωμένους χορογράφους που θα εκπαιδεύσουν και θα δημιουργήσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα PDR πραγματοποιείται από την οργανωτική ομάδα του Pocket Dance Festival, σε συνεργασία με το Studio 29A, και είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες/χορευτές που θέλουν να εξελίξουν τις ικανότητές τους ως Performer, μέσα από την δουλειά ενός καταξιωμένου Χορογράφου.
Ο Καλεσμένος μας για το Pocket Dance Residency 2020 (PDR) είναι ο: Horacio Macuacua

Ο HORACIO MACUACUA (ES/MOZ) είναι χορευτής και χορογράφος από την Μοζαμβίκη και καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας χορού που φέρει το όνομά του. Ο Horacio Macuacua αναπτύσσει δουλειές που αποσκοπούν στο να ξεπεράσουν τις καθιερωμένες μορφές. Η ευελιξία του μυαλού και η διαθεσιμότητα να πιάσει κανείς τη στιγμή μεταφράζει την κίνηση αμέσως σε λεπτομερείς συνθέσεις, παρουσιάζοντας βάθος και ενεργητικότητα, σκοτάδι και φως. Κάθε σύνθεση είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης και μεταμόρφωσης εντός του νοήματος. Έργα του: COMUM, Canais, Orobroy, Stop! (1st Prize and Puma Creative Prize at Danse l’Afrique Danse Festival 2010), Smile If You Can!, Fighting room, Convoy, Paradise is not in the sky! and Theka. Ο Horacio συνεργάστηκε με τους χορογράφους Cristina Moura, Thomas Hauert, George Khumalo, Wim Vandekeybus / Ultima Vez … και τον David Zambrano, θεωρώντας τον δάσκαλο και σύμβουλό του. Ως δάσκαλος έχει παραδώσει μαθήματα και εργαστήρια στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, τη Μοζαμβίκη κ.λπ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.horaciomacuacua.com

ΠΟΥ: Studio 29A, Πτολεμαίων 29Α, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΠΟΤΕ: 17 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2020
Χρόνος: Δευτέρα έως Παρασκευή | 5 ώρες/μέρα | 75ώρες στο σύνολο
Παρουσίαση Παράστασης: Η παράσταση θα χορογραφηθεί από τον Horacio Macuacua. Οι 2 παραστάσεις θα παρουσιαστούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. (Χώρος και χρόνος θα ανακοινωθεί αργότερα). Θα χρειαστούν επιπλέον τεχνικές και γενικές πρόβες.

ΑΙΤΗΣΗ
Συμπληρώστε και στείλτε την Αίτηση ΕΔΩ
https://forms.gle/CKpjzc3mWik3xfGg7
[Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στα Αγγλικά]
Προθεσμία Αίτησης: 15 Μαΐου 2020.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
– Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες.
– Η επιλογή θα γίνει από τον Horacio Macuacua. Όλες οι αιτήσεις θα λάβουν απάντηση το αργότερο έως 1 Ιουνίου.
– Θα δωθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στους συμμετέχοντες.
– Όλο το υλικό της παράστασης (Φωτογρφικό και Βίντεο), θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες.
– Οι συμμετέχοντες έχουν Ελεύθερη Εϊσοδο στις υπόλοιπες παραστάσεις.
– Οι συμμετέχοντες πρέπει να διευθετήσουν την διαμονή τους και τα ταξιδιωτικά τους. Το PDR μπορεί να προωθήσει στους επιλεγέντες, εφόσον το επιθυμούν μια λίστα με χαμηλού κόστους Hostels και Ξενοδοχεία, που θα παρέχουν ειδική έκπτωση προς του συμμετέχοντες του PDR.

ΚΟΣΤΟΣ:
Κανονική Τιμή: 500€
Τιμή με Έκπτωση: 400€ για Επαγγελματίες χορευτές, Σπουδαστές και όσοι επιλέξουν να πληρώσουν το σύνολο του κόστους απευθείας μετά την αποδοχή τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ακαμψία του κατεστημένου παραλύει την κίνηση, μειώνει την εφευρετικότητα, επισκιάζει την έκπληξη. Παρόλα αυτά, η δύναμη της ζωής μας κάνει ευέλικτους, μας δίνει την ευκαιρία να μεταμορφώνουμε το χώρο και να μετατρέπουμε την ενέργεια σε ύλη, την ύλη στην εξέλιξή της. Ο Horacio προτείνει μια έντονα σωματική εκπαίδευση που απαιτεί προσοχή, ενδιαφέρον και ένταση παρά ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής, προκαλώντας κάθε χορευτή να διευρύνει τα όρια της φαντασίας του σώματος και της έκφρασης για να ανακαλύψει νέες και μη αναμενόμενες δυνατότητες.
Το εργαστήριο εξελίσσεται με βάση αυτό που προσφέρει η ομάδα, καθώς η ικανότητα δημιουργίας και σύνθεσης απαιτεί σωματική κατάρτιση και προσοχή αλλά και τεχνική. Δια της ομαδικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον μέσω της αποδοχής και του μετασχηματισμού, της συνεργασίας και της παρατήρησης του δικού τους χορού αλλά και ολόκληρης της ομάδας. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν στην δημιουργική διαδικασία, με τελικό στόχο την δημιουργία μιας παράστασης που θα αντικατοπτρίζει τον εκρηκτικό τρόπο δουλειάς του Horacio.

Ας ξεκινήσουμε την δουλειά, ας βάλουμε μπροστά τις μηχανές και ας αφήσουμε τη φαντασία να καλπάσει! Ας χορέψουμε!

Links
https://www.youtube.com/watch?v=u2JBSwirmzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hJVvaLKQpSA
https://www.youtube.com/watch?v=YSAEsy_-L1A
https://www.youtube.com/watch?v=LOfdG_ulDes
________________________________________________________
Πληροφορίες: www.pocketdancefestival.com
Φόρμα Αίτησης: https://forms.gle/CKpjzc3mWik3xfGg7
Επικοινωνία: pocketdancefest@gmail.com

INTENSIVE WORKSHOP & PERFORMANCE with HORACIO MACUACUA
POCKET DANCE RESIDENCY 2020
17 August to 6 September 2020
DEADLINE: 15 MAY
__________________________________________________________
INFO
Pocket Dance Residency 2020 (PDR) is a residency program for choreographers, taking place in Thessaloniki, Greece, from August 17th to September 6th 2020.
Apart from supporting new choreographers in the creative process, the Residency program aims to invite acclaimed Choreographers to educate and create in the city of Thessaloniki.
PDR is organized by Pocket Dance Festival in collaboration with Studio 29A and it is open to artists/dancers that want to expand their abilities and skills towards Performance and delve into the work of a unique Choreographer.
Special Guest for Pocket Dance Residency 2020 (PDR) is: Horacio Macuacua

HORACIO MACUACUA (ES/MOZ) is a Mozambican dancer and choreographer and the artistic director of the dance company which bears his name. Horacio Macuacua develops projects that aim to go beyond established forms. Flexibility of mind and availability to catch the moment translate movement instantly into compositions that are complex and elaborated, displaying depth and playfulness, darkness and light. Each composition is a journey to reinvent and transform within the parameters of meaning. He has carried out his projects: COMUM, Canais, Orobroy, Stop! (1st Prize and Puma Creative Prize at Danse l’Afrique Danse Festival 2010), Smile If You Can!, Fighting room, Convoy, Paradise is not in the sky! and Theka. Horacio has collaborated with choreographers Cristina Moura, Thomas Hauert, George Khumalo, Wim Vandekeybus/Última Vez … and David Zambrano, considering him his maestro and mentor. As a teacher he has given classes and workshops in France, Germany, Spain, Belgium, Holland, Cyprus, USA, South Korea, Brazil, South Africa, Mozambique, etc….
MORE INFO: www.horaciomacuacua.com

WHERE: Studio 29A, Ptolemeon 29A, Thessaloniki, Greece

WHEN: 17 August – 6 September 2020
Time: Monday to Friday | 5h/day | 75h in total
Public Presentation of the work: The outcome performance will be choreographed by Horacio Macuacua. The 2 performances will take place on the 5th and 6th of September. (Venue and time will be confirmed later). Extra technical and general rehearsals will be needed.

APPLICATION
Fulfil and submit the Online Application Form HERE
https://forms.gle/CKpjzc3mWik3xfGg7
[Application only in English]
DEADLINE: 15th of May 2020.

IMPORTANT INFO:
– Participation is limited.
– The selection of performers will be made by Horacio Macuacua. Applicants will be notified the latest until 1st of June.
– The PDR will deliver to the participants a CERTIFICATE of the Workshop and Performance.
– All Pictures and videos from the performance will be available to the participants
– Participants have Free pass to attend the other performances
– Participants have to arrange their own accommodation and travelling. The PDR will provide if needed a list of low cost hostels and hotels, that have a special discount towards the participants of PDR.

COST FOR PARTICIPANTS:
Full Price: 500€
Discount Price: 400€ for Professional dancers, Dance students, Payment of the total fee upon acceptance.

DESCRIPTION:
The inflexibility of the established paralyzes the movement, dims the ingenuity, casts a shadow over surprise. But life force makes us adaptable, it gives us the opportunity to transform space and to translate energy into matter, matter into its own evolution. Horacio proposes a highly physical work that demands attention, interest and intensity rather than a certain technique level, challenging the potentiality of each dancer to push the limits of body imagination and expression further to discover new and surprising possibilities. The workshop evolves with what the group offers, as the ability to create and compose physically need training and attention as well as technique or style. Through the group process the participants learn from each other through acceptance and transformation, collaboration and observation of their own dance and of the whole group. Participants will be guided through the creative process, with the ultimate goal of creating a performance that reflects Horacio’s explosive way of working.

Let’s dive into the work, get the engines started and let the imagination flow! Let’s dance!

Links
https://www.youtube.com/watch?v=u2JBSwirmzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hJVvaLKQpSA
https://www.youtube.com/watch?v=YSAEsy_-L1A
https://www.youtube.com/watch?v=LOfdG_ulDes
________________________________________________________

Detailed Information Page: www.pocketdancefestival.com
Online Application Form: https://forms.gle/CKpjzc3mWik3xfGg7
Contact details: pocketdancefest@gmail.com