Ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού στη Θεσσαλονίκη, με 17 μικρού μήκους παραστάσεις, 1 residency με δημιουργία παράστασης, 1 σεμινάριο και παράσταση σε δημόσιο χώρο και 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια συνέβη για πρώτη χρονιά τον Σεπτέμβριο 2019.

1ο Pocket Dance Festival

Το Pocket Dance Festival είναι ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού, διάρκειας 9 ημερών, που συνέβη για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, 7-15 Σεπτεμβρίου 2019, σε μία προσπάθεια να προωθήσουμε την τέχνη του σύγχρονου χορού στην πόλη. Ήταν μια πρωτοβουλία των Βίκυ Αγγελίδου, Νατάσσα Αραμπατζή και Αλέξανδρου Γκουντινάκη, με την βοήθεια εθελοντών και επαγγελματιών, καλλιτεχνών και μη, καθώς και την στήριξη και χρηματοδότηση πολλών ιδιωτών της πόλης. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του καλλιτεχνικού χώρου Studio 29A και σε συνεργασία με αυτό.

Στο σύνολο 51 Χορογράφοι και Χορευτές από 15 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους σε περίπου 300 θεατές στο σύνολο. Πραγματοποιήθηκαν 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια από 6 εκπαιδευτικούς με περίπου 50 συμμετέχοντες. Για την υλοποίηση του φεστιβάλ η οργανωτική ομάδα συνεργάστηκε με περίπου 30 συντελεστές και σπόνσορες της πόλης και την βοήθεια 10 εθελοντών.

Η σημαντικότητα του εγχειρήματος.
Τα αμιγώς φεστιβάλ χορού, και ειδικότερα του σύγχρονου, γίνονται πάντα σπασμωδικά στην Θεσσαλονίκη. Έχει αποδειχτεί δύσκολο να αντέξει να υπάρξει ένα φεστιβάλ σύγχρονου χορού στην πόλη. Ο σύγχρονος χορός, ωστόσο, είναι μια τέχνη που μπορεί να ενώσει πολλές άλλες τέχνες και κοινωνικές ομάδες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε σημαντικό να στηριχθεί ένα ετήσιο φεστιβάλ σύγχρονου χορού, ώστε να καταστεί βιώσιμο και να διατηρηθεί στον χρόνο.
Η τέχνη, και ειδικότερα η τέχνη το σώματος και της κίνησης, είναι από τα πιο δυνατά εργαλεία μοιράσματος, ανάπτυξης της δημιουργικότητας, και αλληλεπίδρασης της κοινότητας στην οποία ζούμε.

Αξίες & Στόχοι
Καλλιτεχνική Αξία. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες χορευτές, χορογράφοι και διδάσκοντες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ διεξήχθησαν τα “Pocket Nights / Νύχτες Τσέπης”, συναντήσεις των καλλιτεχνών εκτός του χώρου του Φεστιβάλ, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις και καλλιτεχνικές/πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ των καλλιτεχνών.
Κοινωνική Αξία. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σεμινάριο και παράσταση σε δημόσιο χώρο (Πλ. Εμπορίου) στα πλαίσια του οποίου διεξήχθη Ιστορική και Φωτογραφική έκθεση με στόχο να αναδείξει ένα μέρος της ιστορίας της πόλης. Επίσης, το Φεστιβάλ διατήρησε εισιτήριο Ελεύθερης Συνεισφοράς, ώστε να κάνει τις παραστάσεις χορού προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.
Οι στόχοι του Φεστιβάλ μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:
⦁ Να αναδειχθεί ο σύγχρονος χορός στο κοινό της πόλης.
⦁ Να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος συνάντησης, ανταλλαγής και συνεργασίας.
⦁ Να αναδειχθούν οι καλλιτέχνες της πόλης και του εξωτερικού.
⦁ Να εμπλακεί το κοινό και οι κοινότητες της πόλης στην δημιουργική διαδικασία.
⦁ Να προκαλέσουμε τους χορογράφους της πόλης στην δημιουργία παραστάσεων σύγχρονου χορού.
⦁ Να δώσουμε την ευκαιρία σε επαγγελματίες/σπουδαστές/ερασιτέχνες χορού να παρακολουθήσουν ποιοτικά σεμινάρια.
⦁ Να εμπνεύσουμε καλλιτέχνες ώστε να δημιουργήσουν φεστιβάλ και καινούριες εστίες συνάντησης.
⦁ Να γίνουμε φορέας στήριξης της δημιουργικής διαδικασίας.
⦁ Να βγάλουμε τον χορό στους δημόσιους χώρους.

An international dance festival in Thessaloniki, Greece containing 17 pocket size performances, 1 residency performance creation, 1 site specific workshop & performance and 5 training workshops, was born in September 2019.

1st Pocket Dance Festival

Pocket Dance Festival is an international contemporary dance festival that first took place in Thessaloniki, 7-15 of September 2019, in order to promote the art of contemporary dance in the city. This was an initiative of Vicky Angelidou, Natassa Arabatzi and Alexandros Gkountinakis, supported by volunteers, professionals, artists, enterprises and private fundings. The festival took place in collaboration with and supported by Studio 29A art space.

In total, 51 choreographers and dancers from 15 different countries  participated performing their creations in front of an audience of more than 300. 5 training workshops by 6 tutors took place attended by more than 50 participants. In the making of the festival, the organizing team collaborated with about 30 contributors and local sponsors along with the help of 10 volunteers.

The importance of the project.
In Thessaloniki, Greece, dance festivals, especially on contemporary dance, are usually desultory initiatives. It has been proven difficult for a contemporary dance festival to endure locally. However, the art of contemporary dance may merge multiple different arts and social groups. Hence we consider important the support of an annual contemporary dance festival, so that it can be sustainable and endure through time.
Art, and especially the art of body and movement, is one of the most powerful tools of sharing, growth in creativity and counteraction in the community we live in.

Values & Goals
Artistic Value. All of the participants were professional dancers, choreographers and teachers from Greece and abroad. Within the Festival “Pocket Nights” were carried out, as meetings of the artists outside of the Festival’s art space, so that cultural/artistic relations and exchanges among the artists can be created.
Social Value. During the Festival a public space workshop and performance took place (Emporiou Square) accompanied by a historical and photographic exhibition aiming to feature parts of the local history. Moreover, the Festival had a free contribution ticket, in order to make the dance performances affordable for a wider audience. 
The goals of the Festival summed up: 
⦁ To bring contemporary dance out to the local audience. 
⦁ To create a common space of meeting, exchange and collaboration.
⦁ To bring out local artists and artists from abroad.
⦁ To involve the local audience and communities into the creative process.
⦁ To challenge local choreographers into contemporary dance creations. 
⦁ To give the opportunity to professionals/students/amateur dancers to participate in quality workshops.
⦁ To inspire artists to create festivals and new meeting points.
⦁ To support the creative process. 
⦁ To bring dance out on the public spaces.

Technical Characteristics of the Theatre

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Σκηνής: 9,5 x 12 (ωφέλιμο φωτιστικά 8,5 x 10)

Πάτωμα: Laminate

Θέσεις θεατών: 80

Χώρος Παρασκηνίων όπισθεν της σκηνής

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14 LED, 6 PAR 1000W

Ημιαυτόματη Κονσόλα, 4Χ24 μνήμες

 

 

ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Απλός μίκτης 2 καναλιών

Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 6 καναλιών

2 Ηχεία

1 μόνιτορ

1 μικρόφωνο

 

ΑΛΛΑ

Δυνατότητα Προτζέκτορα  

STAGE
Stage dimensions: 9,5m x 12m (useful lit area 8,5m x 10m), Floor: Laminate
Spectator seats: 80
Backstage area behind the stage

LIGHTING EQUIPMENT
14 LED, 6 PAR 1000W
Semiautomatic console, 4Χ24 memories

SOUND EQUIPMENT
2 Speakers
1 monitor
1 microphone
Simple mixer 2 channel
Self-amplified console 6 channel

OTHER
Projector use capability

Copyright © 2023 Pocket Dance Festival — Scribbles WordPress theme by GoDaddy