Το Pocket Dance Festival είναι μια πρωτοβουλία των Βίκυ Αγγελίδου, Νατάσσα Αραμπατζή και Αλέξανδρο Γκουντινάκη. Θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο Studio 29A (Πτολεμαίων 29Α, περιοχή Αντιγονιδών) από τις 9-15 Σεπτεμβρίου 2019. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης με καλλιτέχνες/χορογράφους που δημιουργούν εντός και εκτός Ελλάδος.
Οργανώνοντας ένα φεστιβάλ σύγχρονου χορού, προωθούμε την τέχνη του χορού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δίνουμε βήμα σε εντός και εκτός της πόλης δημιουργούς, προωθούμε τις μικρές παραγωγές χορού, σύντομης διάρκειας (έως 20 λεπτά) και διαδίδουμε την ιδέα ενός φεστιβάλ δημοκρατικού και άμεσου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σεμινάρια σε χαμηλή τιμή και παραστάσεις με Κουπόνι Ελεύθερης Συνεισφοράς ώστε να παραμείνει προσβάσιμο από όλους. Βασιζόμαστε στην ιδέα ότι ο χορός και η τέχνη πρέπει να είναι εύκολα προσεγγίσιμα.
Καλούμε καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδος να συμμετάσχουν αποστέλλοντας την πρότασή τους. Φιλοδοξούμε να καλύψουμε ταξιδιωτικά έξοδα και διαμονή μέσω crowdfunding, σε μια προσπάθεια οι ίδιοι οι καλλιτέχνες/χορευτές να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να επικοινωνήσουν την τέχνη τους με άμεση υποστήριξη από το κοινό που θα τους παρακολουθήσει.
Στην προσπάθειά μας αυτή ζητάμε την στήριξη όσων επιθυμούν να συμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτού του φεστιβάλ. Οι υποστηρικτές του φεστιβάλ θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε παραστάσεις και σεμινάρια, αναλόγως της οικονομικής βοήθειας που προσφέρουν.

The Pocket Dance Festival is an initiative by Vicky Angelidou, Natasa Arambatzi and Alexandros Goundinakis. It will take place in Thessaloniki at Studio 29A (Ptolemeon 29A, Thessaloniki) from 9 to 15 September 2019. Our aim is to bring the audience of Thessaloniki closer to artists/choreographers who work in Greece and abroad.

By organizing a contemporary dance festival we promote the art of dance in the city of Thessaloniki, we offer the floor to creators that live in and out of the city, we promote short duration dance productions (up to 20 minutes) and we spread the idea of a direct and democratic festival.

The program will include low cost seminars and performances via free contribution coupons so that the festival will be accessible by all. We support the idea that dance and art should be affordable by everyone. 

We invite artists from Greece and abroad to participate by sending their proposals. We aspire to cover travelling expenses and accommodation via crowdfunding in an effort for the artists/dancers themselves to create the preconditions to communicate their art with the audience that will attend their performance.   

In this effort of ours we ask for the support of anyone who wishes to contribute in the materialization of this festival. The supporters of the festival will have free access to performances and seminars proportionally to the financial aid they will provide.

Technical Characteristics of the Theatre

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Σκηνής: 9,5 x 12 (ωφέλιμο φωτιστικά 8,5 x 10)

Πάτωμα: Laminate

Θέσεις θεατών: 80

Χώρος Παρασκηνίων όπισθεν της σκηνής

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14 LED, 6 PAR 1000W

Ημιαυτόματη Κονσόλα, 4Χ24 μνήμες

 

 

ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Απλός μίκτης 2 καναλιών

Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 6 καναλιών

2 Ηχεία

1 μόνιτορ

1 μικρόφωνο

 

ΑΛΛΑ

Δυνατότητα Προτζέκτορα  

STAGE
Stage dimensions: 9,5m x 12m (useful lit area 8,5m x 10m), Floor: Laminate
Spectator seats: 80
Backstage area behind the stage

LIGHTING EQUIPMENT
14 LED, 6 PAR 1000W
Semiautomatic console, 4Χ24 memories

SOUND EQUIPMENT
2 Speakers
1 monitor
1 microphone
Simple mixer 2 channel
Self-amplified console 6 channel

OTHER
Projector use capability

Όροι & Προϋποθέσεις

Terms & Conditions

Για την εγκυρότητα της αίτησής σας θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία με ένδειξη * της ΦΟΡΜΑΣ, από την 01 Μαρτίου 2019 μέχρι και τις 15 Απριλίου 2019.

Οι ομάδες, επιλεγείσες και μη, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την τελική επιλογή του Φεστιβάλ μέχρι και τις 15 Μαΐου 2019.

Το βίντεο του έργου που προτείνεται θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ολόκληρη την παράσταση, έστω και από διαδικασία πρόβας.

Η διάρκεια των έργων μπορεί να είναι έως και είκοσι (20΄) λεπτά.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι παραστάσεις και τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στον κλειστό θεατρικό χώρο Studio 29A (Πτολεμαίων 29Α, Θεσσαλονίκη).

ΠΡΟΒΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στις ομάδες δίνεται το δικαίωμα γενικής πρόβας. Για την γενική πρόβα διατίθεται ο χώρος παρουσίασης του έργου συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποδομής αυτού. Διάρκεια πρόβας έως και τρεις ώρες.

Το Φεστιβάλ διαθέτει στις ομάδες τεχνικό εξοπλισμό και υπεύθυνο φωτισμού και ήχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το Φεστιβάλ αναλαμβάνει την ηλεκτρονική και έντυπη προώθηση των εκδηλώσεών του με Αφίσες, Προγράμματα, Flyers, Οπτικοακουστικό υλικό, Συνεντεύξεις, Προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου.

Οι επιλεγείσες ομάδες, ενθαρρύνονται να προωθήσουν και εκείνες τη συμμετοχή των έργων τους στο Φεστιβάλ.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην αναπαραγωγή υλικού της δράσης τους για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και το διαδίκτυο και συμφωνούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς λόγους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει σε μια βραδιά παραστάσεις μικρού μήκους (έως 20 λεπτών) πολλών δημιουργών. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των παραστάσεων με κουπόνι ελεύθερης συνεισφοράς.

Τα έσοδα των κουπονιών θα διαμοιραστούν ισομερώς στους καλλιτέχνες.

Παρακρατείται ο ΦΠΑ 6%.

Τα έσοδα των σεμιναρίων  διαμοιράζονται με ποσοστό 70% (διδάσκων) – 30% (φεστιβάλ).

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι καλλιτέχνες φιλοξενούνται σε σπίτια εθελοντών/συνεργατών του Φεστιβάλ. Ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης και διάρκεια διαμονής των ομάδων ανάλογα με την ημέρα παράστασης και σεμιναρίου.

Το φεστιβάλ θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς των καλλιτεχνών μέσω crowdfunding. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βοηθήσουν στην προώθηση της καμπάνιας για την κάλυψη των εξόδων τους. Η Διοργάνωση καλύπτει μόνο τα έξοδα των χορευτών/performer και χορογράφου της συμμετέχουσας ομάδας.

Τυχόν ακυρώσεις/αλλαγές εισιτηρίων μετά την έκδοσή τους θα επιβαρύνουν την ομάδα, σε περίπτωση που οι αλλαγές γίνονται με ευθύνη της ομάδας.

For your application to be valid you have to fill in all necessary fields indicated with * in the APPLICATION FORM from March 1st 2019 until April 15th 2019.
All teams, selected or not, will be notified via email about the final selection list of the Festival until May 15th 2019.

The video clip of the proposed work will have to include the whole performance, even if it is shot during the rehearsal process.
The proposed performance can be up to twenty (20’) minutes in duration.

PERFORMANCES & SEMINARS
All performances and seminars will take place at the indoor theater space Studio 29A.

REHEARSALS – TECHNICAL EQUIPMENT
All teams are granted the right to a general rehearsal. For the general rehearsal we provide the performance stage itself along with the technical equipment that will support it. General rehearsal duration is up to three hours.
The festival will provide to all teams the technical equipment necessary and a lighting and sound technician.

ADVERTISEMENT – PROMOTION – REPRODUCTION
The festival will undertake the electronic and printed promotion of its events with Posters, Programs, Flyers, Audiovisual material, Interviews, Promotion via the electronic press.
All selected teams are encouraged to promote in turn the participation of their work in the Festival.
The participants agree to the reproduction of material of their work for the TV, radio, the press and the internet and agree to its use for informative reasons.

FINANCIAL DETAILS
The Festival will consist of short duration performances (up to 20 minutes) of many artists. The audience will have the opportunity to attend the various performances via a free contribution coupon.
The revenue from the coupons will be equally divided among the artists.
A 6% VAT will be withheld.
The revenue from the seminars will be divided by 70% for the seminar trainer and 30% for the Festival.

ACCOMMODATION – TRANSPORTATION
The artists will be put up in the homes of volunteers/partners of the Festival. The dates of arrival and departure will depend on the days of the various seminars and performances.
The Festival will cover the travelling expenses of the artists via crowdfunding. The Organizing committee will cover only the expenses of the dancers/performers and the choreographer of the participating team.
Any and all cancellations/ticket changes after their issuance will burden the team in case those changes took place due to the responsibility of the team in question.

Copyright © 2019 Pocket Dance Festival — Scribbles WordPress theme by GoDaddy