Κάλεσμα σε Ακρόαση

João Cidade | While the Others Go Wild #3 

Ο χορογράφος João Cidade αναζητά performers για τη δημιουργία μιας νέας εκδοχής της δουλειάς του “While the Others Go Wild” στα πλαίσια του Pocket Dance Festival 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Πού: Studio 29A, Πτολεμαίων 29A, 54630, Θεσσαλονίκη

Πότε: 22 Αυγούστου 2019, 10:00-15:00

Αιτήσεις έως: 14 Αυγούστου 2019

Στις 22 Αυγούστου, ο Cidade θα επιλέξει το χορευτικό δυναμικό με το οποίο θα εξελίξει μία νέα εκδοχή της παράστασης “While the Others Go Wild”. Ο χορογράφος θα δουλέψει εντατικά με τα άτομα που θα επιλεγούν από τις 23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, δουλεύοντας τόσο δημιουργώντας νέο υλικό όσο και πάνω σε ήδη υπάρχουσες ιδέες από προηγούμενες παρουσιάσεις της δουλειάς του.  

Οι συμμετέχοντες στην ακρόαση, θα πρέπει να ενδιαφέρονται να δουλέψουν εντατικά με το χορογράφο, να έχουν καλό χορευτικό/κινητικό υπόβαθρο, εμπειρία στον αυτοσχεδιασμό και ευχέρεια στο να δουλεύουν με κείμενο.  

Η παρουσίαση της νέας αυτής εκδοχής θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου ως μέρος του προγράμματος του Pocket Dance Festival 2019. Θα υπάρξει αμοιβή από τα έσοδα.

Ημερομηνίες

Ακρόαση: 22.08.2019

Εργαστήρι και πρόβες: 23.08.2019 έως 11.09.2019

Παράσταση: 12.09.2019

Αιτήσεις

Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας μία πρόσφατη φωτογραφία, CV (pdf) στα αγγλικά και ένα video στο hijoaocidade@gmail.com (Θέμα: Pocket Audition name surname) μέχρι τις 14 Αυγούστου 2019.

Η πρώτη επιλογή θα γίνει μέσω βιογραφικών. Οι αιτήσεις που θα σταλλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα ληφθούν υπόψιν. 

—————————————

Project Link: https://joaocidade.com/While-the-Others-Go-Wild-2017

Project Trailer 1: https://vimeo.com/242204052

Project Trailer 2: https://vimeo.com/284749304

JOAOCIDADE.COM

Audition Notice 

João Cidade | While the Others Go Wild #3 

João Cidade is looking for performers for the creation of a new version of the work While the Others Go Wild for this year’s edition of Pocket Dance Festival (Greece). 

Where: Studio 29A, Ptolemeon 29A, 54630, Thessaloniki, Greece

When: 22nd of August 2019, 10:00-15:00

Deadline for applications: 14th of August 2019

On the 22nd of August, Cidade will select a group of performers with whom he will develop a new variation of his work While the Others Go Wild. The choreographer will work closely with the group from the 23rd of August to the 11th of September, generating new material as well as reworking ideas from previous versions of the piece.  

The applicants must have a genuine interest in Cidade’s work, a dance/movement background, experience working with improvisation based tasks and be comfortable delivering/working with text.  

The new version of the piece will be presented on the 12th of September as part of the Pocket Dance Festival 2019 program. There will be a fee for the participants out of the performance incomes.

Dates

Audition: 22.08.2019

Creation process: 23.08.2019 to 11.09.2019

Public presentation of the work: 12.09.2019

How to apply

Send your application with a recent picture of you, CV (pdf) and your video to hijoaocidade@gmail.com (subject line: Pocket Audition name surname) until the 14th of August 2019.

 

This audition is by invitation only. Applications sent after the deadline will not be considered. 

—————————————

Project Link: https://joaocidade.com/While-the-Others-Go-Wild-2017

Project Trailer 1: https://vimeo.com/242204052

Project Trailer 2: https://vimeo.com/284749304

JOAOCIDADE.COM