Pocket Dance Online 2021

COMPOSITION – the BODY – the WORD

Julyen Hamilton

 

Μια βδομάδα πρακτικών μαθημάτων δημιουργίας έργων για το θέατρο/χορό, με επίκεντρο την λέξη, την φωνή και το χορευτικό σώμα. 

Θα εισάγουμε τις τεχνικές που επιτρέπουν και ενισχύουν τη σαφή δημιουργική σχέση με τη φωνή, τη λέξη και το σώμα. Θα παρατηρήσουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτών των θεμάτων και πώς να τα χρησιμοποιούμε φυσικά στη δημιουργία έργων (αυτοσχεδιαστικών ή μη).

«Η σύνθεση είναι ο σωτήρας της δημιουργικότητας. Το να επιτρέψουμε να συμβεί, να την μελετήσουμε και να αναπτύξουμε μια ρευστή και ικανή σχέση με αυτήν, αυτά βρίσκονται βαθιά μέσα στην παραστατική τέχνη».

JH feb 2021

___

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλικά

___

ΧΡΟΝΟΣ

15-19 Μαρτίου 2021, 

11.00-15.00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

12.00-16.00 (Ελληνική Ώρα)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12/3/21

___

ΧΩΡΟΣ

Zoom link.

___

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

125 €, – για ολόκληρη την εβδομάδα

100 €, – early bird (έως 2 Μαρτίου) 

___

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: https://forms.gle/A7yCagZJ4YZayy72A 

Οι Έλληνες συμμετέχοντες θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

___

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

pocketdancefest@gmail.com

(+30) 6983188790 | (+30) 6973393122

Fb event: https://fb.me/e/281lJpZ7T

___

Ο JULYEN HAMILTON είναι χορευτής / χορογράφος / ποιητής / δάσκαλος / μουσικός. Έχει χορογραφήσει και παρουσιάσει δουλειές του σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 40 χρόνια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία, εκπαιδεύτηκε στο χορό στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970, μια εποχή ριζοσπαστικών πειραματισμών, και έχει υπάρξει υπέρμαχος των νεωτεριστικών παραστάσεων από τότε. Η δουλειά του βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό: συνθέτει τις χορογραφίες του μέσω τις αυτόματης σύνθεσης, όπως και τα κείμενα που συνήθως τις συνοδεύουν. Η χρήση του κειμένου στις δουλειές του είναι μοναδική. Η πολύχρονη εμπειρία του στη συγγραφή αναμιγνύεται φυσικά με τις εξαιρετικές χορευτικές του ικανότητες. Όταν δουλεύει με την ομάδα του ALLEN’S LINE, καθοδηγεί ταυτόχρονα χορευτές και φωτιστές να δουλεύουν τόσο στη δημιουργία όσο και κατά την παράσταση  με την ίδια αμεσότητα. Από τη δεκαετία του ’80 πάντοτε στις παραστάσεις του έχει συνεργαστεί στενά με πολλούς από τους καλύτερους μουσικούς της Ευρώπης. Με κάποιους από αυτούς τους μουσικούς, μάλιστα, έχει συνεργαστεί και σε απαγγελίες των ποιημάτων του. Αυτό το διάστημα παρουσιάζει τα σόλο του ‘INTERVIEW’ και ‘HELD DEAR’, ενώ, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται σε συνεργασία με τον μπασίστα Barre Phillips.

 

 Με την ομάδα του ALLEN’S LINE, παρουσίασε την τελευταία τους δουλειά ‘BURST’ σε Ρώμη, Παρίσι, Βρυξέλλες και Γαλλία. 

Ως πιανίστας παίζει σε συχνά με τους Hamilton Carroll σε Βερολίνο και Βρυξέλλες. Το πρώτο τους cd ‘POINTER’ κυκλοφόρησε το 2016. Η εταιρία του ‘BLUEDOG PUBLISHING.net’ έχει αναλάβει την κυκλοφορία των παραστάσεών του σε DVD, CD και έντυπο υλικό. Η νέα ποιητική του συλλογή ‘Jack Gets Out of Prison’ με τον μπασίστα Wilbert de Joode κυκλοφόρησε το 2018.

COMPOSITION – the BODY – the WORD

Julyen Hamilton

 

A week of practical classes  on the making of pieces for the theatre/dance

focussed upon the issues of the word, the voice and the dancing body.

We will enter the techniques which allow and amplify our clear creative working relationship with the voice, the word and the body. Observing the ways these subjects operate and how to naturally use them in our making of pieces (improvised or not) for the theatre.

‘Composition is the saviour of creativity; to allow it to happen, to study it and to develop a fluid and able relation to it is deeply in the art of performance making.’

JH feb 2021

___

LANGUAGE

English

___

TIME

15-19 March 2021, 

11.00-15.00 (Central Europe Time)

12.00-16.00 (Greek Time)

Deadline for Applications: Friday 12/3/21

___

SPACE

Zoom link.

___

PARTICIPATION FEE

€125,- for the whole week

€100,- early bird (until 2nd of March)

___

TO APPLY

Fill in the APPLICATION FORM: https://forms.gle/A7yCagZJ4YZayy72A 

Greek Based Participants will have priority in selection.

Limited amount of participants. 

___

MORE INFORMATION

pocketdancefest@gmail.com

(+30) 6983188790 | (+30) 6973393122

Fb event: https://fb.me/e/281lJpZ7T

___

JULYEN HAMILTON is a dancer / choreographer / poet / teacher / musician. He has been making and performing dances for 40 years throughout the world. Born and brought up in England he trained in London in the 1970’s, a time of radical experimentation, he has been an exponent of innovative performance since that time. His work is mostly improvised : he composes dance works instantly as well as the texts which often accompany them. His work with text is unique. It fuses naturally his long-term writing practice with his refined skills in dancing. When working with his company ALLEN’S LINE he directs dancers and lighting designers to make and perform work through this same immediacy. Since the 80’s he has performed constantly in close collaboration with many of the highest quality musicians from all over Europe. It is with some of these musicians that he gives readings of his poetry. He is at present performing the solos  ‘INTERVIEW’and ‘HELD DEAR’ and  performing with bass player Barre Phillips amongst many others.

 

With his company ALLEN’S LINE, he has been performing their latest piece ‘BURST’ in Rome, Paris, Bruxelles and France. 

As a pianist he plays regularly with Hamilton Carroll in Berlin and Brussels. Their first cd ‘POINTER’ was released in 2016. His label ‘BLUEDOG PUBLISHING.net’ produces videos of his performances on DVD. CDs and print. His new poetry album ‘Jack Gets Out of Prison’ with bassist Wilbert de Joode was released in 2018.

Copyright © 2023 Pocket Dance Festival — Scribbles WordPress theme by GoDaddy