Ένα νέο φεστιβάλ χορού γεννιέται στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διάδοση του σύγχρονου χορού στην πόλη. Πρόκειται για μία ανεξάρτητη παραγωγή που βασίζεται στην προσωπική συνεισφορά όλων.

Καλούμε καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδος να συμμετάσχουν, και προσπαθούμε να καλύψουμε ταξιδιωτικά έξοδα και διαμονή μέσω crowdfunding. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε οι ίδιοι οι καλλιτέχνες/χορευτές να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να επικοινωνήσουν την τέχνη τους με άμεση υποστήριξη από το κοινό που θα τους παρακολουθήσει. 

Σε αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας! Διαδόστε ή δόστε στο παρακάτω link του crowdfunding!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

A new dance festival is born in Thessaloniki, trying to help in spreading contemporary dance. We try to realize it through an independent production based on everyone’s contribution.
We hope to be able to invite artists from Greece and abroad to participate and we aspire to cover their travelling expenses and accommodation via crowdfunding in an effort for the artists/dancers themselves to create the preconditions to communicate their art with the audience that will attend their performance. 
That’s why we ask for Help! Either by spreading the link or by contributing to the crowdfunding!

THANKS!

Play Video
Copyright © 2020 Pocket Dance Festival — Scribbles WordPress theme by GoDaddy